Stäng

KTM försening på Reservdelsordrar

KTM har stängt på reservdelslagret för leveranser från 2014-08-28 till 2014-09-02. Vilket gör att våra
kunder kan få vänta längre på sina ordrar på delar  som vi ej har på lager.

Detta verkar bero på någon sort omorganisation inom KTM.

 

 

den 29 augusti 2014 16:46