Stäng

KTM försening på Reservdelsordrar

KTM har stängt på reservdelslagret för leveranser från 2014-08-28 till 2014-09-02. Vilket gör att våra
kunder kan få vänta längre på sina ordrar på delar  som vi ej har på lager.

Detta verkar bero på någon sort omorganisation inom KTM.

 

 

2014-08-29 16:46